tirsdag den 8. januar 2013


LOA STØTTER SPORTSFISKEREN / LOA SUPPORTS SPORTSFISKEREN
Lokale og Anlægsfonden støtter realiseringen af Danmarks Sportsfiskerforbunds nye domicil i Vingsted med DKK 3 mio. CEBRA har tegnet det 510 m2 store hus, som ud over forbundets administration skal rumme en aktivitetsdel for sportsfiskere og andre brugere af de naturskønne omgivelser i Vejle Ådal. Det arkitektoniske formsprog er inspireret af fisken, der svømmer over åbundens sten og vegetation: en sølvfarvet boks, der hæver sig over terrænet og hviler oven på tre høje af sten, græs og træ. Boksen rummer administrationen, mødelokaler og kantine, mens et stort formidlingsrum samt laboratorium og garderobe fordeler sig under den. I forlængelse heraf skaber de tre høje forskelligartede steder for ophold, aktiviteter og undervisning rundt om bygningen. / The Danish Foundation for Culture and Sport Facilities (LOA) supports the realisation of a new home for Denmark’s Sport Fishing Association in Vingsted with DKK 3 mio. CEBRA has designed the 5.489 sq.ft. project, which will accommodate the association's administration as well as an activity centre for sports fishermen and other visitors to the beautiful surroundings in the Vejle brook valley. The architecture’s formal language is inspired by a fish swimming over stones and vegetation in the riverbed: a silver box rises over the ground and rests on three mounds made of stone, grass and wood. The box contains the administration, meeting facilities and canteen, while a large teaching room, a laboratory and wardrobes are located beneath it on ground level. In continuation hereof the three mounds create varied outdoor spaces for resting, activities and teaching around the building.
Se mere her / more >