fredag den 22. november 2013


NY HJEMMESIDE / NEW WEBSITE

Efter års tro tjeneste er det nu tid til at pensionere vores blog cebra.info og lancere CEBRAs splinternye hjemmeside www.CEBRAarchitecture.dk. Tag et kig, browse gennem vores projekter og hjælp os gerne med at sprede nyheden. / After years with our trustworthy blog cebra.info it is now time to move on and to launch our brand new website www.CEBRAarchitecture.dk. Check it out, browse our projects and help us spread the word.

fredag den 28. juni 2013


CEBRA VINDER AABYBRO SKOLE / CEBRA WINS AABYBRO SCHOOL
CEBRA har sammen med Sjælsø og Orbicon vundet OPS-konkurrencen om den nye skole i Aabybro. Den 4-sporede skole til ca. 1.100 elever skal ligge på to separate, men nært forbundne grunde, 250 m fra hinanden. Da skolen samtidig skal fungere og opleves som en samlet helhed, arbejder projektet med én stor overordnet form, der klippes over og forskydes. De to bygninger har et tæt slægtskab til hinanden og vil naturligt opleves som et makkerpar – to puslespilsbrikker, der helt tydeligt passer sammen. For at indskrive de to skoleafsnit harmonisk i byens blanding af små og store huse med saddeltag og for at skabe genkendelighed, udgør taget projektets arkitektonisk bærende element. Med den markante tagform og de skråt afskårne udhæng fremstår skolen unikt uden at være højtråbende eller fremmed. Banestien mellem de to skoleafsnit udformes som en skolegård, der trækkes tynd mellem de to pladser foran bygningerne. Dette gør det muligt at indarbejde en række aktiviteter, som gør stien til et opholds- og legeareal, samtidig med at den fungerer som færdselsåre. De to skoleafsnit kan overordnet beskrives som H-bygninger – parallelle længer med et atrium som tværbjælke. Projektet udvider imidlertid tværbjælken til ét stort rum, der både placerer sig ude og inde. I denne mangfoldige zone placeres de vigtige fællesfunktioner som bibliotek, faglokaler og kantineområder samt legepladser og andre udendørs faciliteter. Mellem den opvarmede zone i midten af rummet og udendørs arealerne skabes en mellemzone af overdækkede uderum og terrasser – her kan undervisningen, uanset vejr, flyde udenfor. / CEBRA has won the competition for the new school in Aabybro in collaboration with Sjælsø and Orbicon. The new school with four parallels for approx. 1.100 children is located on two separate, yet closely connected sites, 820 ft. apart. At the same time, the school has to function and be perceived as one unified whole. Therefore, the design uses one large basic shape that is cut in half and shifted. The two buildings show a close affinity to each other and are naturally experienced as siblings. In order to create recognisability and a harmonic relation between the school and the city’s pitched roof houses in varying scales the roof constitutes the project’s architectural cornerstone. The distinctive shape of the roof and the slanted eaves give the school a unique appearance without being intrusive or alien to the area. By laying out the Banestien path that connects the buildings as stretched school yard it is possible to incorporate a series of activities, which turn the path into a resting area and play ground as well as a thoroughfare. The school sections can basically be described as H-buildings – parallel wings with an atrium cross beam. But the design expands the cross beam to form a single space that is both indoors and outdoors. This diverse zone houses important shared facilities such as the library, canteen and workshops. The area between the central heated zone and the outdoor areas creates a space of roofed terraces, which allow teachers to include the outdoor spaces in their lessons – regardless of the weather.

onsdag den 8. maj 2013


CEBRA VINDER NÆSTVED MULTIARENA / CEBRA WINS NÆSTVED ARENA
CEBRA har sammen med Hansen & Andersen og Balslev vundet konkurrencen om den nye multiarena i Næstved. Arenaen vil danne ramme om sports-, musik- og kulturarrangementer og giver byen nye muligheder for at tiltrække store nationale og internationale events. Byggeriet vil fra efteråret 2014 kunne byde velkommen til 2.500-4.000 tilskuere, afhængig af aktivitet. Arenaens arkitektur er både inviterende og indadvendt: Forpladsen og den tilstødende park giver mulighed for at mødes og samles forud for begivenhederne. Indenfor ankommer man som tilskuer fra foyerniveau og træder ind i arenaens midte. Arenaens skålform og tribunernes skrånende flader bringer skalaen i spil – de skaber en stemning, hvor man bliver lille som individ og stor i fællesskabet på en og samme tid. Arenaens kompakte og stringente volumen brydes af runde udposninger forskellige bygningshøjder, der er tilpasset de indvendige funktioner, samt plantekummer, der indarbejdes i facadens perforerede aluminiumspaneler. Derved nedtrappes arenaens store skala og bygningen danner en flydende overgang til parken. / CEBRA has won the competition for the new Næstved Arena in collaboration with Hansen & Andersen and Balslev. The arena will host sports, music and cultural events and provides the city of Næstved with new possibilities for attracting large national and international events. The project has a capacity of 2.500-4.000 spectators, depending on the activities, and is expected to be completed in the fall of 2014. The arena’s architecture is both inviting and introvert: The square in front of the building and the adjacent park allow for spectators to meet and gather ahead of events. Once inside, the spectators arrive at the foyer level, from where they enter the central arena space. The arena’s bowl-like shape and the stands’ sloping planes bring the building’s scale into play – they create an atmosphere, where you feel small as an individual and large as a community at one and the same time. The arena’s compact and stringent volume is softened by rounded shapes and varying building heights, which are adjusted to the corresponding internal functions, as well as plant containers, which are incorporated into the façade’s perforated aluminium panels. Thus, the arena’s quite massive scale is reduced and the building forms a gradual transition to the park.
Se mere her / more >

mandag den 25. marts 2013


ISBJERGET VINDER OGSÅ A+ AWARD / THE ICEBERG ALSO WINS A+ AWARD
Efter en MIPIM Award for bedste boligprojekt har Isbjerget også vundet juryprisen i kategorien ”Residential Mid Rise” ved Architizer A+ Awards. Det er første gang, at prisen, der har ambitioner om at etablere sig som arkitekturens Grammy, bliver uddelt. Vinderne blev udvalgt af en international jury bestående af 200 arkitekter, ingeniører, bygherrer og kulturelle personligheder. Priserne bliver overrakt ved en stor gallafest i New York til maj. / After receiving a MIPIM Award for best residential development, the Iceberg has also won the jury award for best ”Residential Mid Rise” at the Architizer A+ Awards. It is the first edition of the A+ Award, which aims at establishing itself as the Grammys of Architecture. The winners were appointed by an international jury of 200 architects, engineers, clients and cultural personalities. The awards will be presented at a red carpet ceremony in New York in May.

fredag den 15. marts 2013


ISBJERGET VINDER MIPIM AWARD / THE ICEBERG WINS MIPIM AWARD
Isbjerget har vundet den prestigefyldte MIPIM Award ved verdens største ejendomsmesse, MIPIM, i Cannes. Det markante boligbyggeri på havnen i Aarhus vandt prisen, som også kaldes for ejendomsbranchens gyldne palmer, i kategorien ”Bedste Boligprojekt”. En international jury kårede projektet som vinder blandt fire finalister, som også talte boligbyggerier fra Canada, England og Tyrkiet. Isbjerget er dermed blevet hædret allerede inden de første beboere flytter ind om godt to uger, den 1. april. / The Iceberg has won the prestigious MIPIM Award at the world’s largest real estate fair, MIPIM, in Cannes. The distinctive waterfront housing project at the Aarhus Harbour won the award, which often is described as the golden palm of the real estate world, in the category Best Residential Development. An international jury elected the building from a group of four finalists that also included residential projects from Canada, England and Turkey. Thus, the Iceberg has already been rewarded two weeks before the first residents move in on April 1st.

fredag den 1. marts 2013


MUSHOLM BUGT FERIECENTER / MUSHOLM BAY HOLIDAY RESORT
Dette er CEBRAs konkurrenceforslag til udvidelsen af Musholm Bugt – et feriecenter for personer med fysiske funktionsnedsættelser. Udvidelsen rummer tre væsensforskellige opgaver, som har det til fælles, at de refererer til den samme smukke natur og et markant eksisterende anlæg: en ny multihal, en udvidelse af ankomstbygningen og en ny boliggruppe. Multihallens grundgeometri er baseret på cirkler og indskriver sig derved på en naturlig måde i den eksisterende plan, hvor alle boliglænger krummer, som var de trukket af en passer med et hidtil usynligt center. Et center, som nu markeres med de nye fællesfaciliteter i multihallen. Den udvidede ankomstbygning bindes sammen med den nye multihal i et stort gennemlyst ankomstområde, der herved udgør en fælles indgang til både hallen og det øvrige anlæg. Den nye boliggruppe tager arkitektonisk afsæt i de eksisterende bygninger og genfortolker den bygningsmasse, som kendetegner stedet, og føjer sig ind i det åbne landskab. Forslaget er tegnet i samarbejde med Schønherr og Thorslund DK. / This is CEBRA’s competition proposal for the extension of Musholm Bay – a holiday resort for people with physical disabilities. The extension consists of three very different elements, which have in common that they all refer to the same beautiful surrounding nature and a distinctive existing building complex: a new multi-purpose hall, the extension of the existing arrival building and a new group of housings. The hall’s basic geometry is based on circular shapes. Thus, the new building becomes a natural addition to the masterplan, which consists of curving housing wings – as if they were drawn by compass from a previously invisible centre. A centre that is now accentuated with the common areas in the new hall. A bright and welcoming area connects the arrival building with the hall and forms a new common entrance for the entire resort. The new group of housings is an architectural re-interpretation of the existing buildings and is incorporated into to landscape to form a gradual transition between the interior and the spectacular scenery. The proposal is designed in collaboration with Schønherr and Thorslund DK.
Se mere her / more >

tirsdag den 8. januar 2013


LOA STØTTER SPORTSFISKEREN / LOA SUPPORTS SPORTSFISKEREN
Lokale og Anlægsfonden støtter realiseringen af Danmarks Sportsfiskerforbunds nye domicil i Vingsted med DKK 3 mio. CEBRA har tegnet det 510 m2 store hus, som ud over forbundets administration skal rumme en aktivitetsdel for sportsfiskere og andre brugere af de naturskønne omgivelser i Vejle Ådal. Det arkitektoniske formsprog er inspireret af fisken, der svømmer over åbundens sten og vegetation: en sølvfarvet boks, der hæver sig over terrænet og hviler oven på tre høje af sten, græs og træ. Boksen rummer administrationen, mødelokaler og kantine, mens et stort formidlingsrum samt laboratorium og garderobe fordeler sig under den. I forlængelse heraf skaber de tre høje forskelligartede steder for ophold, aktiviteter og undervisning rundt om bygningen. / The Danish Foundation for Culture and Sport Facilities (LOA) supports the realisation of a new home for Denmark’s Sport Fishing Association in Vingsted with DKK 3 mio. CEBRA has designed the 5.489 sq.ft. project, which will accommodate the association's administration as well as an activity centre for sports fishermen and other visitors to the beautiful surroundings in the Vejle brook valley. The architecture’s formal language is inspired by a fish swimming over stones and vegetation in the riverbed: a silver box rises over the ground and rests on three mounds made of stone, grass and wood. The box contains the administration, meeting facilities and canteen, while a large teaching room, a laboratory and wardrobes are located beneath it on ground level. In continuation hereof the three mounds create varied outdoor spaces for resting, activities and teaching around the building.
Se mere her / more >

fredag den 21. december 2012


GLÆDELIG JUL / MERRY CHRISTMAS
CEBRA ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Passende til årstiden slutter vi 2012 af med et billede af Skidome Denmark. Hvis du ikke har set videoen endnu, så kan den ses her: Skidome Denmark. Vi glæder os til at se jer alle i et spændende 2013 med mange nye udfordringer./ CEBRA wishes all of you a Merry Christmas and a happy New Year. Matching the winter season we conclude 2012 with an image of Skidome Denmark. In case you haven’t seen the video yet you can watch it right here: Skidome Denmark. We are looking forward to seeing you all in an exciting 2013 with lots of new challenges.

onsdag den 12. december 2012


BILLEDER FRA GRUNDFOS KOLLEGIET / GRUNDFOS KOLLEGIET PICTURES
Grundfos Kollegiet på havnen i Aarhus står færdigt og de studerende er allerede flyttet ind. Her er de første billeder fra det færdige byggeri med det spektakulære spejl-atrium./ The Grundfos Kollegiet dormitory located in the Aarhus harbour development is finished and the students have already moved in. Here are the first images of the completed building and its spectacular mirror atrium.
Se mere her / more >

fredag den 7. december 2012


CEBRA PRÆKVALIFICERET / CEBRA SHORTLISTET
Det fransk-danske hold bestående af SCAU, CEBRA, Egis og Møller & Grønborg er blevet prækvalificeret til konkurrencen om Nyt Hospital Nordsjælland . Holdet blev udvalgt til en af de i alt 7 pladser i den stærkt besatte internationale konkurrence, hvor 89 virksomheder fordelt på 17 teams har søgt om deltagelse. Det nye 120.000 m2 store hospitalsbyggeri har en anlægssum på DKK 3,8 mia. og forventes at stå færdig i 2020. / The French-Danish team of SCAU, CEBRA, Egis and Møller & Grønborg has been shortlisted to participate in the competition for the New Hospital of North Zealand. The team has been selected to take one of the 7 spots in the prestigious international design competition, from a total of 89 companies spread across 17 teams applying for participation. The new 120.000 m2 hospital complex costs DKK 3,8 bn. and is expected to be completed in 2020.

onsdag den 14. november 2012


CEBRA FORELÆSER PÅ DAC / CEBRA LECTURING AT DAC
CEBRA skal holde foredrag på DAC i næste uge, onsdag d. 21. november. Forelæsningen er den sidste i en række, der præsenterer tidligere vindere af den prestigefyldte Nykredits Arkitekturpris, som CEBRA modtog tilbage i 2008. Adgang er gratis, dog er tilmelding nødvendig - se mere på DACs hjemmeside. / CEBRA is lecturing at Danish Architecture Centre (DAC) next week, on Nov 21st. The talk is part of a series featuring winners of the prestigious Nykredit Architecture Award, which CEBRA received back in 2008. Entrance is free, but registration is necessary - more information on DAC’s homepage.

fredag den 2. november 2012


CEBRA TEGNER VERDENS STØRSTE SKIDOME /
CEBRA DESIGNS WORLD'S LARGEST SKIDOME

CEBRA har tegnet en vision for en skidome i Randers for Danski: Skidome Denmark. Grundtanken i Skidome Denmark er at give glæden ved skiløbet videre til danskerne ved at bringe et stykke af alperne til Danmark. Forslaget tilbyder over 3 km inden- og udendørs pister og freestyle park samt hotel, restaurant og butikker fordelt på ca. 100.000 m2. Konstruktionen består af tre buer, der i plan minder om et snefnug med seks arme. Buerne spænder 700 meter hen over Gudenåen og rejser sig 110 meter over landskabet på den øverste bues højeste punkt. Målet for skidomen er, at den kan bruges af alle – døgnet rundt, året rundt. Derfor er buernes udvendige tagflader tænkt ind i designet på lige fod med de indendørs pister med rigtig sne. Taget på den øverste bue byder på 2 sorte pister, således at man også om sommeren kan stå på ski i det fri. Den mellemste bue er udformet som en urban legeplads med faciliteter til skateboard, BMX etc. mens den nederste bue udgør et grønt landskab, der som en slags hævet bypark giver mulighed for en lang række rekreative aktiviteter. / CEBRA has designed a vision for a skidome in the city of Randers for Danski: Skidome Denmark. The basic idea of Skidome Denmark is to share and pass on the joy of skiing to the Danes by bringing a piece of the Alps to Denmark. The proposal offers over 3 km of indoor and outdoor slopes and a freestyle park as well as a hotel, a restaurant and shops on an area of 1.076.000 sq.ft. The structure consists of three arches, which resemble the shape of a six-armed snowflake. The arches each span 700 m across the river Gudenåen and the top arch’s highest point rises 110 m over the surrounding landscape. It is the aim of the skidome that it can be used and enjoyed by everyone – any time of the day, any time of the year. Thus, the arches’ exterior roof surfaces are an integrated part of the design equal to the interior slopes with real snow. The top arch’s roof offers two black pistes, allowing outdoor skiing even during the summer. The middle arch is shaped like an urban playground with street sport facilities for skateboarding, BMX etc., while the bottom arch has a green landscape roof, which like a raised city park invites to a wide range of leisure activities.
Se mere her / more >

mandag den 29. oktober 2012


REBILD-FACADER VOKSER HURTIGT / REBILD FACADES GROWING FAST
Infoportal Rebilds karakteristiske træstruktur er ved at tage form. De massive træbjælker bliver direkte på byggepladsen samlet til store facadeelementer, som herefter hejses på plads./ Infoportal Rebild’s characteristic timber structure is taking shape. The massive wooden beams are, directly on the site, assembled to form the large façade elements, which are then hoisted into place.
Se mere her / more >

fredag den 12. oktober 2012


'VORES HUS' - CEBRA VINDER FREMTIDENS BØRNEHJEM /
'OUR HOUSE' - CEBRA WINS CHILDREN’S HOME OF THE FUTURE

CEBRA vundet konkurrencen om Fremtidens Børnehjem i Kerteminde, et foregangsprojekt for en helt ny type døgninstitution for udsatte børn og unge. 'Vores Hus' anvender det traditionelle hjems velkendte grundfigurer – saddeltagsvillaen og kvistmotivet – på en ny og legende måde. Udformningen markerer huset som et sted, der kan noget særligt samtidig med, at det genkendes som en bolig med trygge og hjemlige rammer. 'Vores Hus' organiseres grundlæggende som fire huse, hvilket bringer bygningen ned i skala og danner selvstændige varierede enheder. Den firedelte grundform brydes af de markante kvistprofiler, som vokser ud af og ind i de enkelte huse, vendes på hovedet og endda rejser sig som et udsigtstårn. Kvistene tilføjer yderlige variation og fleksibilitet i det indvendige, hvor beboerne kan være med til at indrette, udsmykke og bruge disse ’bonusrum’ alt efter behov og aktivitet. / CEBRA has won the competition for The Children’s Home of the Future in Kerteminde, a pioneering project for a whole new type of 24-hour care centre for marginalized children and adolescents. 'Our House' uses the traditional home’s familiar basic shapes – the pitched-roof house and the dormer motif – in a new and playful way. The layout marks the house as an out of the ordinary place, which at the same time is recognized as a dwelling with a safe and homely environment. 'Our House' is basically organized as four houses, which reduce the building’s scale and create self-contained varied units. The quartered shape is modfied by the distinctive dormer profiles that grow out of and into the individual houses, are turned upside down and even rise to form an observation tower. The dormers add further variation and flexibility to the interior, where the residents can set their own mark on the arrangement, décor and use of these ‘bonus spaces’ according to needs and activities.
Se mere her / more >

onsdag den 19. september 2012


CEBRA SÆRTRYK PÅ DAC / CEBRA ART PRINTS AT DAC
Få CEBRA på din væg: For første gang kan man nu få fingrene i en række af CEBRA-partner Mikkel Frosts karakteristiske illustrationer. I forbindelse med DACs aktuelle udstilling ’Show Me Your Model’ har vi produceret et giclée print og tre forskellige litografier med tegninger fra projektet NYE – fremtidens forstad ved Aarhus, som vises på udstillingen. Værkerne kan købes i en begrænset periode i DACs boghandel og i DACs webshop. / Get some CEBRA on your wall: For the first time ever, you can now get your hands on a series of CEBRA partner Mikkel Frost’s characteristic illustrations. In contunation of the Danish Architecture Centre’s (DAC) current exhibition ‘Show Me Your Model’, we have produced a giclée print and three different lithographs with drawings from the project NYE – the suburb of the future near Aarhus, which is featured at the exhibition. The artworks are available for a limited period of time at the DAC Bookshop and in DAC’s webshop.
Se mere her / more >

fredag den 7. september 2012


BÜLOWSVEJ GODT PÅ VEJ /BÜLOWSVEJ WELL UNDER WAY

Fronten mod gaden på den nye indskolingsbygning står nu færdig og de første børn er flyttet ind. Samtidig er arbejdet med gårdfacaden og skolens øvrige bygninger i fuld gang. Den nye bygning er både visuelt og organisatorisk delt i tre bånd, hvilket reducerer bygningens skala og samtidig skaber variation, genkendelighed og fleksibilitet mht. skolens funktioner og pædagogiske principper. Samtidig er den trukket helt ud til Thorvaldsensvej for både at skabe et mere sluttet gadeforløb og gøre det muligt at forbinde skolens spredte bygninger gennem en samlende grøn gårdhave. / The front of the new building for the elementary school facing the street is now finished and the first children have moved in. At the same time, the work on the façade facing the yard and the school’s other buildings is progressing. The new building is both visually and organizationally divided into three bands, which reduce the building’s scale and create variety, recognisability and flexibility regarding the school’s functions and pedagogical principles. In addition, the building is pulled out towards Thorvaldsensvej in order to fill a gap in the street façade and thereby permitting the school’s scattered buildings to be connected by a green inner school yard.
Se mere her / more >

tirsdag den 4. september 2012


SYNES DU GODT OM CEBRA? / DO YOU LIKE CEBRA?
CEBRA er i gang med at udbygge online. Nu kan du følge med i seneste nyt fra CEBRA på vores Facebook side, som vi fremover vil bruge som tegnestuens primære nyhedskanal - understøttet af Twitter og YouTube. Samtidig arbejder vi på en helt ny hjemmside, som vil afløse bloggen her, der har tjent os godt i næsten syv år. Kig forbid og spred ordet!/ CEBRA is extending online. Now you can follow the latest news from CEBRA on our Facebook page that will serve as the office’s primary news channel in the future – supported by Twitter og YouTube. At the same time, we are working on a brand new website that is going to replace this blog, which has served us well for almost seven years now. Check it out and spread the word!

tirsdag den 21. august 2012


REJSEGILDE PÅ ISBJERGET / ICEBERG TOPPING OUT CEREMONY
I går fejrede vi sammen med håndværkerne, samarbejdspartnere og gæster rejsegildet på Isbjerget i perfekt sommervejr på havnefronten i Aarhus. Talerne blev holdt af borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek, adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, Sektionsdirektør Palle Bjerre Rasmussen, NCC Construction Danmark og CEBRAs Mikkel Frost. Isbjergets 208 boliger forventes indflytningsklar til april næste år. / Yesterday, we celebrated the topping out ceremony for the Iceberg together with construction workers, collaborators and guests in perfect summer weather at the Aarhus harbor waterfront. The speeches were given by mayor Jacob Bundsgaard, councillor for the technical committee Bünyamin Simsek, managing director Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, section director Palle Bjerre Rasmussen, NCC Construction Danmark and CEBRA partner Mikkel Frost. The Iceberg’s 208 apartments are expected to be ready to move in by April 2013.

onsdag den 11. juli 2012


KILDEBJERG RY REJSER SIG / KILDEBJERG RY EMERGING
CEBRAs fitnesslandskab Pulsparken er ved tage form. Projektet består af tre innovative aktivitetszoner i forlængelse af by- og erhvervsområdet Kildebjerg Ry. Videoen viser gitterkonstruktionen i Sansezonen, der hæver sig som en bakke på en ø omgivet af vand og danner rammen om aktivteter som yoga, pilates og meditation. Sansezonen handler om at få pulsen ned og bragt alle sanser i spil. De øvrige zoner udgøres af Legezonen med en række geometriske træer til både leg og træning samt Pulszonen med baner, bakker og fordybninger til løbere, mountainbikere, skatere mm. Pulsparkens tre zoner skal danne optimale rammer for fysisk aktivitet og udfoldelse og samtidig være en integreret del af landskabet, områdets øvrige fritidsaktiviteter og Kildebjerg Ry. Pulsparken forventes at blive indviet i løbet af august 2012. / CEBRA's fitness landscape the Pulse Park is taking shape. The project consists of three activity zones in connection to the residential and business area Kildebjerg Ry near Aarhus. The video shows the grid structure in the Zen Zone - a small hill on an island surrounded by water that features acitivities like yoga, pilates and meditation. The Zen Zone is all about relaxation and activating all your senses. The other zones consist of the Play Zone with a series of geometrical trees for both play and work out as well as the Pulse Zone with tracks, bulges and bowls for runners, bikers, skaters etc. The Pulse Park's three zones are establishing an optimal framework for physical activities and excercise while forming an integrated part of the surrounding landscape, the area's other leisure activities and Kildebjerg Ry. The Pulse Park is expected to be ready for use during August 2012.
Se mere her / more >

onsdag den 20. juni 2012


CEBRA PÅ DAC / CEBRA FEATURED AT DAC
CEBRA er repræsenteret på DACs kommende udstilling Show Me Your Model med en detaljeret model af NYE - fremtidens bæredygtige forstad ved Aarhus. Udstillingen giver et indblik i modellens rolle som værktøj i arkitektens arbejdsprocess. Til trods for den stigende digitalisering er modellen stadig et af arkitektens vigtigste arbejdsredskaber, der giver svar, som ikke kan findes i det digitale univers. Sammen med CEBRA viser en lang række danske tegnestuer deres nyeste modeller fra d. 22. juni til d. 21. oktober 2012. / CEBRA is featured at DAC's upcoming exhibition Show Me Your Model with a model detailed model of NYE - the sustainable suburb of the future near Aarhus. The exhibition offers an insight into the architecture model's pivotal role in the architect's working process. Despite the increasing digitalisation, the model is still one of the architect's essential tools, which gives answers that can not be found in the digital univers. Along with CEBRA, a wide range of Danish practices showcase their newest models from June 22nd - October 21st 2012.

fredag den 8. juni 2012


DKK 200 MIO. DONERET TIL EXPERIMENTARIUMS FREMTIDSPROJEKT / EXPERIMENTARIUM RECEIVES DKK 200 MIO. DONATION
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret DKK 200 mio. til ombygningen og udvidelsen af Experimentarium i Hellerup. CEBRA vandt i 2011 arkitektkonkurrencen om det nye Experimentarium og realiseringen af det knap 30.000 m2 store projekt er dermed rykket et stort skridt nærmere. De ambitiøse planer omfatter en tagudstilling, botanisk taghave, en stor ny udstillingshal, en flexscene med plads til 400 tilhørere, centre for læring, innovation og forskning, et konferencecenter, caféer samt moderne forhold for medarbejderne. / The A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation has donated DKK 200 mio. to the modernization and extension of the science center and museum Experimentarium in Hellerup, Copenhagen. In 2011, CEBRA won the architecture competition for the new Experimentarium and the approximately 320.000 sq. ft. project is is brought one substantial step closer to realization. The ambitious plans include a rooftop exhibition, a botanical roof garden, a large new exhibition hall, a flexible stage for an audience of 400 people, centres for learning, innovation and research, a conference centre, cafeterias and modern staff facilities.
Se mere her / more >

torsdag den 7. juni 2012


STILLINGSOPSLAG - CEBRA SØGER KONSTRUKTØR
CEBRA skal IGEN udvide sin projekteringsafdeling. Vi skal bruge en "top notch" konstruktør, der kan arbejde selvstændigt og som besidder æstetisk og rumlig sans, samt en vis mængde erfaring. Revit-kundskaber vil betragtes som en væsentlig kvalifikation, men ikke en forudsætning. Anbefalinger modtages gerne personligt og sendes til Carsten Primdahl - cp@cebra.info. Ansøgninger indeholdende CV og motivation sendes direkte til Emrullah Tecer - ete@cebra.info. Potentielle kandidater vurderes løbende og ansøgningsfrist er mandag d. 18. juni 2012. Ansættelse er fra primo august 2012. Videresend meget gerne dette opslag i dit netværk.

onsdag den 6. juni 2012


CEBRA VINDER DAGINSTITUTION / CEBRA WINS DAY CARE CENTRE
Teamet bestående af CEBRA, Tækker og Grassat har vundet konkurrencen om Prinsesse Charlottes Gade 42, en ny integreret daginstitution med fritidshjem i det indre København. Projektet skal konvertere to eksisterende bevaringsværdige bygninger, opført i 1875, fra specialskole til daginstitution med udendørs lege- og opholdsarealer for ca. 225 børn. / A team consisting of CEBRA, Tækker and Grassat has been selected as winners of the competition for Prinsesse Charlottes Gade 42, a new day care and after-school centre in central Copenhagen. The project will convert two existing preservation-worthy buildings, erected in 1875, from a special school to a day care centre, including outdoor areas, for approximately 225 children.

tirsdag den 29. maj 2012


CEBRA VINDER I ESBJERG / CEBRA WINS IN ESBJERG
CEBRA har i samarbejde med LB Consult vundet konkurrencen om 48 nye ungdomsboliger på Tovværksgrunden ved Esbjerg Idrætspark. Det iøjnefaldende forslag omfatter 2.500 m2 boliger og fællesarealer fordelt på ti etager samt udearealer med terrasser og aktivitetszoner som f.eks. streetbasket bane. Bag projektet står Boligforeningen Ungdomsbo, som forventer at boligerne er klar til indflytning ved studiestart i januar 2014. Bygningen skal rumme to grundlæggende funktioner: boliger – med ungdomsboliger til studerende og boliger til unge elitesportsudøvere – og fællesarealer. Fællesarealerne placeres i stueetagen, hvor der er direkte kontakt til terrasser og udendørs aktivitetszoner, og på taget, hvor der er mulighed for en enestående udsigt over Vadehavet. Ved at boligenhederne placeres imellem fællesarealerne opstår en høj grad af fleksibilitet og boligerne kan herved frit omdisponeres, hvis der over tid skulle opstå ændrede funktionskrav. / In cooperation with engineers LB Consult, CEBRA has won the competition for 48 new student housings in Denmark’s 5th largest city Esbjerg. The eye-catching proposal consists of 26.910 sq. ft. apartments spread across ten floors and outdoor areas with terraces and activity zones such as a street basket field. The project is commissioned by the housing association Ungdomsbo and they expect the first students to move in by January 2014. The building contains two basic functions: apartments – both for students and for young elitist sports practitioners – and common areas. The common areas are located at ground level, with direct access to the terraces and outdoor activities, and on the roof, with a spectacular view over the Danish Wadden Sea. By placing the apartments between the two common areas, the building achieves a high level of flexibility and the housings can be reorganized freely, according to possible changing functional demands in the future.
Se mere her / more >

torsdag den 10. maj 2012


FØRSTE INDTRYK FRA REBILD / FIRST IMPRESSIONS OF REBILD
Snapshotted fra Rold Skov Savværk viser en 1:1 mock-up af Infoportal Rebilds facade i halv højde. Modellen giver et første indtryk af bygningens skulpturelle træstruktur, der som et lille stykke stiliseret skov med krydsende stammer og grene efterligner den omkringliggende natur. / This snapshot from the Rold Skov Sawmill shows the 1:1 mock-up of Information Portal Rebild’s façade in half height. The model gives a first impression of the building’s sculptural timber structure that mimics the surrounding nature by forming a small section of stylised forest with crossing branches and tree trunks.
Se mere her / more >

fredag den 27. april 2012


CEBRA VINDER HF & VUC FYN / CEBRA WINS HF & VUC FYN
CEBRA har, i samarbejde med E. Pihl & Søn og Hundsbæk & Henriksen, vundet konkurrencen om den nye undervisningsbygning for VUC FYN & FYNs HF-kursus i Odense. Den nye, 12.500 m2 store skole består af et regulært volumen, der gennembrydes af et system af krumme og bløde former. Dualiteten skaber spændinger, diversitet og alsidighed – og vigtigst af alt et fleksibelt og mangfoldigt læringsmiljø, hvor mennesket er placeret i centrum. Bygningen er organiseret omkring et meget aktivt center – efter antikt græsk forbillede kaldt Agoraen – med gradvist mere ro og plads til fordybelse ud mod bygningens kanter. Dette organiseringsprincip er samtidig overført fra plan til snit - med aktivitet i bunden og ro til fordybelse i toppen af huset. / In cooperation with developer E. Pihl & Søn and engineers Hundsbæk & Henriksen, CEBRA has won the competition for the new adult education center VUC FYN & FYNs HF-kursus in Odense, DK. The new 134.550 sq. ft. school building consists of a regular volume that is penetrated by curved and soft forms. The duality creates tension, diversity and versatility – and most importantly, a flexible and manifold learning environment with the human being placed at the center. The building is organized around a very active pivotal space – named the Agora, based on the ancient Greek example – with gradually increasing tranquility and spaces for contemplation towards the building’s edges. In addition, this organizational principle is transferred from plan to section – with high activity at ground level and tranquility on the top floor.
Se mere her / more >

fredag den 23. marts 2012


SDR. NISSUM I BRUG / SDR. NISSUM IN USE
Ombygningen af Sdr. Nissum hallen er afsluttet og hallen er taget i brug. Projektet var et led i LOA-fondens initiativ 'Nyt liv i gamle haller', som skal vise eksempler på, hvordan de mange forældede idrætshaller rundt om i Danmark kan blive moderne idræts- og kulturcentre med spændende arkitektur og fleksibel funktionalitet inden for en begrænset budgetramme. Hallen er blevet moderniseret ud fra idéen om "Spots", dvs. at man lokaliserer de steder i den enkelte hal, hvor det giver mening at gøre en indsats. En fleksibel idé, hvor den arkitektoniske helhed skabes ved at de enkelte Spots har en farvemæssig, materialemæssig eller formsproglig sammenhæng. / The refurbishment of the Sdr. Nissum sports hall is completed and the hall is now taken into use. The project is part of the initiative 'New life to old halls' by The Danish Foundation for Culture and Sports Facilities (LOA-fonden), which aims at illustrating how that the numerous outdated sports centres around the country can be turned into modern sports and cultural centres with exciting architecture and a flexible functionality within a small budget. The idea for the modernisation is based on a concept of "Spots" - the localisation of particular areas within the individual hall, where it makes the most sense to make alterations. A flexible idea that creates an architectural whole by focusing on a close coherence between the spots in terms of colour, materials and design.
Se mere her / more >

torsdag den 15. marts 2012


NY VÅLER KIRKE / NEW CHURCH OF VÅLER
Dette er vores konkurrenceforslag til Ny Våler Kirke i Norge, som skal erstatte den gamle trækirke, der brændte ned i 2009. Vi har taget udgangspunkt i det mest udbredte symbol for den kristne kirke: korset. Når korset vippes og kirkens tag danner en skrånende flade, fremstår kirkens volumen som en trappe eller en billedlig metafor for himmelstigen. Lyset er et bærende element i projektet - både i disponeringen og orienteringen af kirken, og som et rum- og stemningsskabende medie for kunstnerisk udtryk. Kirken er orienteret således at den både i sine udvendige og indvendige forhold bruger lyset til iscenesættelse af den kirkelige begivenhed. / This is our competition proposal for the New Våler Chruch in Norway, replacing the old wooden church, which burned down in 2009. Our proposal is based on the most widespread symbol for the Christian curch: the cross. When the cross shape is tilted and the church's roof forms a sloping plane, the building volume appears as a stairwell or a pictorial metaphor for the stairway to heaven. Light is a fundamental element in our proposal - both in the plan layout and the orientation of the church and as a spacial and atmospheric medium for artistic expression. The church is orientated in such a way that it uses light - internally as well as externally - for the staging of cultural and chruch events.
Se mere her / more >

tirsdag den 13. marts 2012


NYT FRA UDK HOLSTEBRO / UDK HOLSTEBRO NEWS
Kontordomicilet for UDK i Holstebro har nu nået sin fulde højde og atriet er ved at blive overdækket. Dermed er projektet godt på vej mod rejsegildet, som skal holdes den 30. maj. Se den nyeste video fra byggepladsen på YouTube / The UDK office building in Holstebro has reached its full height and the atrium is now being roofed. This means that the project is well on its way towards the topping-out ceremony, which will be held on March 30th. Watch the newest video from the construction site on YouTube.
Se mere her
/ more >

fredag den 24. februar 2012


EN HELT ALMINDELIG DAG PÅ KONTORET
/ JUST ANOTHER DAY AT THE OFFICE

Til mødet med en vigtig mulig samarbejdspartner har vi lavet denne time lapse film for at formidle et indtryk af arbejdet på CEBRA kontoret. Filmen består af over 900 enkeltbilleder, taget på kontoret hvert 40. sekund i løbet af en dag. / For the meeting with an important possible client we made this speedy time lapse movie to give an impression of a typical day at the CEBRA office. The movie is composed from over 900 individual shots taken every 40th second during one day.

fredag den 17. februar 2012


GRUNDFOSKOLLEGIET TIL TOPS / GRUNDFOSKOLLEGIUM TOPPING OUT
Grundfoskollegiet (oprindeligt TK2) på havnen i Aarhus har nu nået sin fulde højde på 12 etager og der bliver holdt rejsegilde i marts. Kollegiet ligger umiddelbart ved siden af CEBRAs Marina House, hvor de første beboere er flyttet ind for tre uger siden. Grundfoskollegiets 159 boliger er organiseret som et bundt af små tårne, som hver især rummer sin egen boligtype og er skabt gennem variationer i plan- og facadebearbejdning. Se videoerne fra byggeriet på YouTube / The Grundfoskollegium (originally TK2) has now reached its full height of 12 storeys and the topping-out ceremony will be held in March. The dormitory building is directly adjacent to CEBRA’s Marina House, where the first residents moved in three weeks ago. The Grundfoskollegium’s 159 student appartments are organised as a bundle of small towers, each containing unique apartment types created by plan and facade variations. Check out the videos from the construction site on YouTube.
Se mere her / more >

torsdag den 9. februar 2012


CEBRA PRÆKVALIFICERET / CEBRA SHORTLISTET
CEBRA er sammen med A. Engaard og Søren Jensen blevet prækvalificeret til konkurrencen om udbygningen af Aarhus Statsgymnasium. Projektet omfatter en ny undervisningsbygning samt ombygning af den eksisterende fredede skolebygning fra 1958, som blev tegnet af arkitekterne Arne Gravers og Johan Richter. / Together with A. Engaard and Søren Jensen, CEBRA has been shortlisted for the Aarhus Statsgymnasium competition. The project includes a new classroom building as well as a remodeling of the existing listed building dating from 1958 and designed by architects Arne Gravers and Johan Richter.

fredag den 3. februar 2012


UDK HOLSTEBRO TAGER FORM / UDK HOLSTEBRO TAKING SHAPE
Til trods for den isnende kulde går det stærkt på byggepladsen. Det 4.600 m2 store administrationsbyggeri for UDK i Holstebro har nået to etagers højde og man får nu en klar fornemmelse af dens karakteristiske trekantede form. Du kan tage et kig ind i bygningens atrium på YouTube / Despite the freezing winter cold, things are progressing rapidly on the building site. The 49.500 sq. ft. office building for UDK in Holstebro has reached a height of two storeys and you get a clear impression of its characteristic triangular shape. You can take a look inside the building's atrium on YouTube.
Se mere her
/ more >

fredag den 13. januar 2012


CEBRA VINDER INFOPORTAL REBILD / CEBRA WINS INFORMATION PORTAL REBILD
CEBRA har, i samarbejde med HP Byg, Viggo Madsen og udstillingsarkitekt Elisabeth Topsøe, vundet konkurrencen om det nye Infoportal Rebild Bakker og Rold Skov. Vinderforslaget til det 1000 m2 store informationscenter er inspireret af idéen om en bygning, som byder velkommen og fungerer som et naturligt samlingssted, der guider de ca. 400.000 årlige besøgende ud i bakkerne og skoven. Vi har skabt en Infoportal, som på én og samme tid er bygning og natur. En bygning med et særligt udtryk og en karakter undfanget af naturens eget formsprog og elementer. Med ét samlet koncept og udtryk for bygning og formidling sikrer delelementer og design homogenitet og genkendelighed, hvad enten man befinder sig i det virtuelle rum, i bygningen eller i naturen. / In cooperation with HP Byg, Viggo Madsen and exhibition architect Elisabeth Topsøe, CEBRA has won the competition for the new Information Portal Rebild Hills and Rold Forest. The winning proposal for the 10.760 sq. ft. Information Centre is inspired by the idea of a building that bids you welcome and acts as a natural gathering place, guiding the ca. 400.000 annual visitors into the surrounding hills and forest. We have created an information portal, which is both building and nature, with a distinctive expression and character deriving directly from Nature's own formal language and elements. With an overall concept and appearance for communication, presentation and building alike individual key elements and design create homogeneity and recognisability, whether you find yourself in virtual space, the building or out in nature.
Se mere her / more >

onsdag den 21. december 2011


GLÆDELIG JUL / MERRY CHRISTMAS
CEBRA ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår med dette linoleumssnit frisk fra trykken. Det viser Experimentarium - et af vores mange spændende projekter fra det forgangne år - der kommer til syne blandt snefnug og svævende kasser. Vi glæder os til at se jer alle i 2012 til mere sjov og udfordringer. / CEBRA wishes all of you a Merry Christmas and a Happy New Year with this freshly printed sap green linocut. It depicts the Experimentarium – one of our many exciting projects from the past year – emerging between snowflakes and hovering boxes. We look forward to seeing you in 2012 for more fun and work.

mandag den 19. december 2011


NYE BØGER / NEW BOOKS
CEBRA er repræsenteret med en række projekter i to nye udgivelser: 'Energi + Arkitektur' (Arkitektens Forlag, ISBN 9788799441600) og 'Play! Indoor & Outdoor' (Gingko Press, ISBN 9781584234364). / CEBRA is featured with a series of projects in these new publications: 'Energi + Arkitektur' (Arkitektens Forlag, ISBN 9788799441600) and 'Play! Indoor & Outdoor' (Gingko Press, ISBN 9781584234364).

torsdag den 8. december 2011


NY LETHAL I GENTOFTE / NEW SPORTS HALL IN GENTOFTE
CEBRA er blevet udvalgt af Gentofte Kommune til at tegne en ny lethal på Gentofte Sportspark. Hallen skal indeholde ny bane og klubhusfunktion for Gentofte Rulleskøjte Klub, og tænkes multifunktionel for at give flere sportsgrene muligheden for helårsaktivitet. / CEBRA has been elected by Gentofte Municipality to design a new sports hall at the Gentofte Sports Park. The hall will contain a new sports field and clubhouse for Gentofte Roller Skate Club, and will emphasize multifunctionality in order to enable more branches of sport to carry out activities all year round.

tirsdag den 6. december 2011


DANMARKS BORGCENTER / DANISH CASTLE CENTRE
Her er vores forslag til udformningen af Danmarks Borgcenter i Vordingborg, der består af en ny udstillingsbygning og en eksisterende 1800-tals bindingsværksbygning på tilsammen 1600 m2. Vi har ladet os inspirere af det omgivende borgterræn med borgruinen og det kendte Gåsetårn. Vores forslag bevarer 1800-tals bygningen og lader det markante tag fortsætte i en udvidet og bearbejdet form. Formen rummer den nye udstilling på første sal, og samtidig løfter sig over terrænet, og derved skaber en helt åben stueetage for ankomst med tæt kontakt til hele borgterrænet. / Here is our proposal for the new Danish Castle Centre in Vordingborg, which consists of a new exhibition building and an existing 19th century timber-frame building with a combined area of 17.200 sq. ft. The surrounding castle terrain with its castle ruins and the famous Goosetower has inspired us to preserve the 19th century building and to let its distinctive roof continue in an extended and adapted form. This form contains the new exhibition space on the 1st floor and is lifted above the ground in order to create a completely open ground floor space, which allows arrival with close contact to the whole castle terrain. Se mere her / more >

tirsdag den 29. november 2011


OLDIES BUT GOODIES
Vi har endnu en gang ryddet lidt op i skufferne og fundet nogle ældre projekter frem, som vi gerne vil dele – Joessingfjord, UDK Vordingborg og Virginiavej. / Yet again we did a bit of housekeeping, and we found some older projects which we would like to share – Joessingfjord, UDK Vordingborg, and Virginiavej.


SENESTE NYT FRA CEBRA_FILES_02 / LATEST NEWS ON CEBRA_FILES_02
CEBRA_Files_02 er netop blevet omtalt på ArchDaily. Og hvis du er på jagt efter den perfekte julegave, finder du en oversigt over CEBRA_Files_02 salgsstederne i denne pop-up / CEBRA_Files_02 has just been featured on ArchDaily. And if you are on the lookout for the perfect Christmas gift you can find the CEBRA_Files_02 where-to-buy overview in this pop-up.

fredag den 4. november 2011


ISBJERGET VOKSER HURTIGT / ISBJERGET RISES FAST
Det går stærkt på havnen i Aarhus. Isbjergets bygning D er oppe i fuld højde og bygning C er påbegyndt. Få en forsmag på udsigten og følg byggeriet på YouTube / Things are really progressing fast at the Aarhus harbour. Isbjerget’s building D has reached its full height and buliding D is well on track. Get a taste of the view and follow the build on YouTube.
Se mere her / more >


NYT ANSIGT PÅ CEBRA / A NEW FACE AT CEBRA
På CEBRA brænder vi for vores arbejde og det vil vi gerne formidle videre. Derfor har vi ansat Lars Schäfer (las@cebra.info), som fremover vil stå i spidsen for områderne prækvalifikation og presse/kommunikation. Lars er cand.mag. i Kunsthistorie og Medievidenskab og har tidligere været praktikant på CEBRA. Efter en periode som kommunikationsansvarlig i museumsverden er han nu vendt tilbage til tegnestuen, hvor vi igen byder ham velkommen om bord / At CEBRA, we are passionate about our work and we aim continuously at sharing this passion. Therefore, Lars Schäfer (las@cebra.info) has joined CEBRA as our new communication officer, who will take over the responsibility of prequalification and press/PR. Lars has an MA in art history and media studies and as a former intern he already knows the office. After a period as communicator in the art world, he returns to the office where we have the pleasure of welcoming him back on board.

fredag den 30. september 2011


BOOK RELEASE
Vi har, til dem der ikke får mulighed for at deltage I vores CEBRA_files_02 book release i dag, lavet en enkel time lapse film, så man alligevel kan få et indtryk af de farverige sider. Inden længe vil bogen være at finde i handelen og på nettet under ISBN 978-87-991365-1-3 / For those of you who can't make it to the CEBRA_files_02 book release today, we made this simple time lapse movie so you can still enjoy a quick preview of the colorful pages. Soon it will be available in books stores and on the web too – search for ISBN 978-87-991365-1-3. Se filmen her / see the movie here >

fredag den 2. september 2011


CEBRA_files_02
Da vi i 2006 udgav vores første bog om CEBRAs arkitektur, var vi så modige at kalde den CEBRA_files_01. Vi forpligtede os dermed til at udgive mindst en mere, hvilket vi nu, efter lang tids hårdt arbejde, gør. Filerne er uploadet til trykkeriet, og det første oplag af CEBRA_files_02 er således på vej. Bogen er, ligesom den første, på 400 farverige og tæt illustrerede sider, som denne gang suppleres af en række essays samt interviews af henholdsvis David Basulto fra ArchDaily og Boris Brorman Jensen samt en introduktion af arkitekt Peter Wilson. Vi afholder i den anledning en kombineret fredagsbar og book release på tegnestuen fredag den 30. september kl. 14.00, hvor det vil glæde os at se så mange af jer som muligt / In 2006 we published the first book on CEBRA architecture, and we boldly decided to call it CEBRA_files_01. By doing so we committed ourselves to do at least one more, which, after months of hard work, we are finally doing now. The files are uploaded to the printers, and the first edition of CEBRA_files_02 will shortly arrive. Like our first book the CEBRA_files_02 contains 400 colorful and densely illustrated pages – this time complemented by a number of essays and interviews by David Basulto of ArchDaily and Boris Brorman Jensen plus an introduction by architect Peter Wilson. We therefore would like to see as many of you as possible at our Friday get together and book release in the office on the 30th of September at 14.00.

onsdag den 24. august 2011


KKG
Først på sommeren besøgte Vivian Leisner KKG i Kristiansand med sine skarpe objektiver. På netop denne særlige dag afholdte skolen den årlige translokationsfest, så det centrale rum var fyldt med glade studerende, forældre og lærere, som underholdt hinanden med taler og forskellige optrin. Vi har langt om længe fået samlet et udsnit af billederne i denne pop-up / In the early summer Vivian Leisner visited the KKG in Kristiansand with his sharp lenses. This particular day happened to be the yearly commencement day, so the main space was filled with happy students, parents and teachers giving speeches and performing. We finally got around to arranging some of the shots in this pop-up.

fredag den 19. august 2011


BÜLOWSVEJ
Byggeriet af skolen på Bülowsvej skrider planmæssigt frem, og konturerne begynder så småt at tegne sig. Mikkel Schlesinger har fotograferet Mette Snedker på byggepladsen, hvor hun betragter Frederiksberg gennem et af de gigantiske vinduer i det kommende musiklokale. Vindueshullet er 2,7 meter på hver led, og ruden bliver ikke delt op i mindre felter / The Bülowsvej School building is progressing as planned and the contours are slowly emerging. Mikkel Schlesinger photographed Mette Snedker on site while she was gazing at Frederiksberg outside through one of the giant windows in the music room. The window opening is 2.7 meters on each side, and the glass inside of it will not be divided. Se mere her / more >

torsdag den 11. august 2011


ISBJERGET OVER JORDEN / ISBJERGET ABOVE GROUND
Isbjerget rejser sig nu over niveau nul med de første elementer monteret på parkeringsbasens sydside. Allerede mandag den 15. august ankommer de første terrazzoelementer til bygning D, som står nærmest bugten. Tag et kig på YouTube / The Isbjerget is now above ground with the first concrete elements towards the parking basement. On Monday the 15th the first terrazzo elements for building D closest to the bay will arrive and be assembled on site. Check it out on YouTube.
Se mere her / more >

tirsdag den 28. juni 2011


CEBRA VINDER FREMTIDENS EXPERIMENTARIUM / CEBRA WINS FREMTIDENS EXPERIMENTARIUM
CEBRA har, i samarbejde med Wilkinson Eyre Architects, Orbicon, Die Asta og Kollision, vundet konkurrencen om Fremtidens Experimentarium i Hellerup. Projektet er et markant og nyskabende vinderforslag til en udvidelse af bygningen med ca. 6.000 m², fornyelse af den eksisterende ca. 16.000 m² store bygning samt indretning af en udendørs tagudstilling med café, grønt område og vedvarende energiinstallationer. Bygningen skal virke som kulturhus for Tuborg Bydelen og udstyres bl.a. med en ny fleksibel scene med plads til 400 personer. Udvidelsen omfatter et større udstillingsareal, et nyt uddannelses- og innovationscenter, flere publikumsværksteder, et multimedieværksted, en større café og butik og et imødekommende velkomstområde / In cooperation with Wilkinson Eyre Architects, Orbicon, Die Asta and Kollision, CEBRA has won the competition for Fremtidens Experimentarium in Hellerup. The winning proposal is a strong and innovative project that expands the building volume by 6.000 m², renews the existing layout of the 16.000 m² big building and introduce an outdoor rooftop exhibition which includes a café, a garden and renewable energy installations. The building will also function as a cultural house for the Tuborg Quarter in Hellerup, and will, amongst other things, be fitted out with a new Flexible Stage that can accommodate 400 guests. The extension includes a new Exhibition Area, a new Education and Innovation Center, public workshops, a Multimedia Workshop, a new Café, a new Shop and a new Entrance Area. Se mere her / more >